اس ام اس دلتنگی و احساسی و عاشقانه جدید

موضوع: اس ام اس

زمان ارسال: 26 بهمن، 1389 منبع: ParsianFun.com ادامه (محتوای اصلی)
اس ام اس دلتنگی و احساسی و عاشقانه جدید

سلام ای با وفای با مروت، سلام ای ساز و گیتار محبت، سلام کردم نگی تو بی وفایی، سلام کردم ببینم خوبی، در چه حالی؟ . . .   با سلام، شما برنده ی یک عدد بوسه از بانک لب ما شدید! بفرستیم یا میایید میبرید؟ . . . تو محکمه ی قلبم خودتو کردی

مطالب مرتبط:

Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.