اس ام اس سال جهاد اقتصادی

موضوع: اس ام اس

زمان ارسال: 5 فروردین، 1390 منبع: ParsianFun.com ادامه (محتوای اصلی)
اس ام اس سال جهاد اقتصادی

  اس ام اس سال جهاد اقتصادی       رزمنده و در صف جهادیم امسال / نابودگر ظلم و فسادیم امسال  از امر امام مسلمین خامنه ای / مامور جهاد اقتصادیم امسال     * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * امید

مطالب مرتبط:

Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.