اس ام اس ماه رمضان

موضوع: اس ام اس

زمان ارسال: 11 مرداد، 1390 منبع: ParsianFun.com ادامه (محتوای اصلی)
اس ام اس ماه رمضان

  آمد رمضان و عید با ماست /  قفل آمد و آن کلید با ماست  آمد رمضان به خدمت دل /  و آن کس که دل آفرید با ماست فرا رسیدن ماه مبارک رمضان بر شما مبارک . . . عازم یک سفرم ، سفری دور به جایی نزدیک سفری از خود من تا به

مطالب مرتبط:

Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.