اس ام اس های باحال تیر ۹۰

موضوع: اس ام اس

زمان ارسال: 24 تیر، 1390 منبع: ParsianFun.com ادامه (محتوای اصلی)
اس ام اس های باحال تیر ۹۰

خواهم امشب باخدا خلوت کنم / از درون خود کمی صحبت کنم / از نواقص ها و رنجش های خود / از قضاوت ها و سنجش های خود / از توقع های بیجای خودم / از حماقت های پیدای خودم / از خدا خواهم مرا یاری کند / نقصهایم گیرد و کاری کند. فرستنده :

مطالب مرتبط:

Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.