اس ام اس های جدید روز معلم

موضوع: اس ام اس

زمان ارسال: 12 اردیبهشت، 1390 منبع: ParsianFun.com ادامه (محتوای اصلی)
اس ام اس های جدید روز معلم

یک پدر بخشنده آب و گل است / یک پدر روشنگر جان و دل است لیک اگر پرسی کدامین برترین / آنکه دین آموزد و علم یقین روز و هفته معلم بر همه ی معلمان مبارک باد . . . . از پدر گر قالب تن یافتیم / از معلم جان روشن یافتیم ای معلم

مطالب مرتبط:

Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.