سری جدید اس ام اس های فلسفی

موضوع: اس ام اس

زمان ارسال: 1 اسفند، 1389 منبع: ParsianFun.com ادامه (محتوای اصلی)
سری جدید اس ام اس های فلسفی

به آدم تنبل یه کار بگو هزار پند و اندرز گوش کن ! . . . همانطور که گل سرخ رو با خارش دوست داری دیگران رو هم با عیوب آنها ، دوست بدار بقیه ی اس مس ها در ادامه   . . . نخستین نشانه فساد ترک صداقت است . . . «میشل

مطالب مرتبط:

Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.