به روز رسانی نرم افزار امنیتی نورتون و سیمانتک ( آذر ماه 1389)

موضوع: نرم افزار

زمان ارسال: 3 آذر، 1389 منبع: Tebyan.net ادامه (محتوای اصلی)
به روز رسانی نرم افزار امنیتی نورتون و سیمانتک ( آذر ماه 1389)

شرکت سیمانتک یکی از شرکت هایی است که در زمینه نرم افزارهای امنیتی فعالیت می کند و تنوع نرم افزاری متنوعی در این زمینه دارد. این مجموعه برای به روز کردن سری نرم افزارهای امنیتی این شرکت است که در ذیل به آنها اشاره شده است.• NORTON ANTIVIRUS 2011 FOR WINDOWS XP/VISTA/7 • NORTON INTERNET SECURITY 2011 FOR WINDOWS XP/VISTA/7 • NORTON ANTIVIRUS 2010 FOR WINDOWS XP/VISTA/7 • NORTON INTERNET SECURITY 2010 FOR WINDOWS XP/VISTA/7 • NORTON ANTIVIRUS 2009 FOR WINDOWS XP HOME/XP PRO/VISTA • NORTON INTERNET SECURITY 2009 FOR WINDOWS XP HOME/XP PRO/VISTA • NORTON ANTIVIRUS 2008 FOR WINDOWS XP HOME/XP PRO/VISTA • NORTON INTERNET SECURITY 2008 FOR WINDOWS XP HOME/XP PRO/VISTA • NORTON 360 VERSION 4.0 FOR WINDOWS XP/VISTA/7 • NORTON 360 VERSION 3.0 FOR WINDOWS XP/VISTA • NORTON 360 VERSION 2.0 FOR WINDOWS XP/VISTA • SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION 11.0 • SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION SMALL BUSINESS EDITION 12.0


Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.