مجموعه 6 ترک صوتی ویژه شب 19 ماه مبارک رمضان - حاج محمود کریمی

موضوع: نرم افزار

زمان ارسال: 31 مرداد، 1390 منبع: AsanDownload.com ادامه (محتوای اصلی)
مجموعه 6 ترک صوتی ویژه شب 19 ماه مبارک رمضان - حاج محمود کریمی

شب 19 ماه مبارک رمضان فرا رسیده است. یکی از شب هایی که توصیه های فراوانی در آن شده است. شبی که علی «علیه اسلام» در محراب کوفه ضربت خورد. شب نوزدهم ، شب علی است ؛ شب جوانمردی و مردانگی ، شب محبت به یتیمان ، شب ایستادگی در مقابل ظلم و ستم و شب خلاصه هستی . علی مظلوم ترین انسان ها در عالم هستی بود ؛ وقتی ضربت شمشیر بر فرق مبارک آن حضرت فرود آمد عرض کرد : «فزت برب الکعبه» ؛ به خدای کعبه رستگار شدم از این همه ظلم و ستم و نامردی عالمیان. آخرت همه انسان ها با علی رقم خواهد خورد. همه انسان هایی که قبل از ما بوده اند و بعد از ما خواهند آمد علی را در زمان مرگ و آن دنیا خواهند دید ؛ تنها کسانی به بهشت خواهند رفت که در این دنیا از محبان علی «علیه اسلام»  بوده اند. خداوند متعال ما را از محبان واقعی آن حضرت قرار دهد. در این شب عزیز و پربرکت ما را هم از دعای خیرتان فراموش نکنید.
لطف على «علیه اسلام» به مرد مسيحى
مرحوم آقاى افجه اى ، سردفتر اسناد رسمى ، داماد مرحوم آقاى بهبهانى ، براى حقير نقل نمودند كه : مجله اى از آمريكا براى يكى از دوستان من مى آمد. در آن مجله نوشته بود: دو نفر مسيحى از اهالى آمريكا با هم قرار گذاشتند هر كدام زودتر مردند، به خواب يكديگر بيايند و از آن عالم خبر دهند. يكى از آن ها مرد و بعد از يك سال به خواب دوستش آمد. گفت : به محض خروج روح از بدن ، دو نفر آمدند با پرونده اى ، و مرا بردند براى رسيدگى در اطاقى . داخل اطاقى كه شديم ، شخصى وارد اطاق شد كه همه به او احترام خاصى گذاشتند. خطاب به آنها فرمود: با اين شخص در كارهايش مسامحه نماييد... و از اطاق خارج شد. بعد، آن افراد پرونده مرا باز نموده ، گفتند: چون تو در دنيا به دين مسيح بودى و مشرف به دين اسلام نشده بودى ، عمل صالحى ندارى كه ما به تو ارفاق نماييم ، معاصى هم بسيار دارى . بعد پرونده مرا به دستم داده ، آن دو نفر مرا بردند خدمت آن شخص بزرگ و عرض كردند: آقا اين مرد چون مسيحى بوده ، عمل صالحى نداشته و مرتكب معاصى هم بوده قابل تسامح نيست ، با او چه كار كنيم ؟ آقا فرمودند: او را بگذاريد و برويد. و به من فرمودند: داخل اين باغ شو. من در آن حال به خودم آمدم كه من بايد معذب مى شدم و اگر اين آقا نبود، حتما گرفتار بودم . يك سال است كه مى گذرد و دلم مى خواست كه بدانم كه اين آقايى كه مرا نجات داد، چه كسى بود. تا روز گذشته به يكى از خدمه باغ راز دل خود را گفتم : در جواب گفت : آقا هميشه مقابل تو است ، ولى تو او را نمى بينى . نگاه كردم آقا را ديدم . با عرض سلام ، سؤ ال كردم : آقا، شما چه كسى هستيد كه مرا نجات داديد. آقا فرمودند: در دنيا كه بودى ، تاريخ اسلام را مى خواندى ؛ در جنگ على «علیه اسلام» و معاويه كه مى رسيدى ، هر كجا فتح با على «علیه اسلام» بود، خوشحال مى شدى و هر كجا فتح با معاويه بود، اندوهگين مى شدى . عرض كردم : همين طور بود. فرمودند: من همان على هستم كه از فتوحات من خوشحال مى شدى . به خاطر آن محبت كه از من در دل تو بود، تو را در اين عالم از جهنم نجات دادم.
به نقل از تبیان

مطالب مرتبط:

Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.