گلچین مداحی شهادت امام رضا (ع) - حاج محمود کریمی

موضوع: نرم افزار

زمان ارسال: 4 بهمن، 1390 منبع: AsanDownload.com ادامه (محتوای اصلی)
گلچین مداحی شهادت امام رضا (ع) - حاج محمود کریمی

آقا تشریف آوردند
شیخ محمّد شریفی را بسیاری از اهل علم مشهد، به تقوا و فضل و درس خوانی می شناختند. سال ها بودکه در مدرسه ی علمیّه عباسقلی خان حجره داشت و تمام توان و وقت خود را صرف عبادت و کسب علم می کرد. وقتی که مبتلا به کسالت شد وظیفه ی خود دانستم که از او پرستاری کنم. دکتر به رویِ سرش می آوردم و داروهایش را به حلقش می ریختم. رختخواب و حجره اش را تمیز می کردم و غذا برایش مهیّا می نمودم. طلبه های دیگر هم هوایش را داشتند. با این وجود، روز به روز حالش بدتر و وخیم تر می شد. چشمانش حسابی به گودی نشسته بود و نمازش را خوابیده می خواند. رنگِ چهره اش شده بود عینهو زرد چوبه و قامتش همچون نِی! جز پوست و استخوان، چیزی برایش نمانده بود و اگر چیزی ازش می پرسیدی به زحمت می توانست پاسخ دهد. آن روز که پیغام داد؟ «من رفتنی ام، بَر و بچّه ها را جمع کنید»، بد جوری همه نگران شدند. از هر طرف صحن مدرسه چند طلبه را می دیدی که عبا بر دوش درحرکتند. مسیرِ همه به سمت حجره ی شیخ محمّد بود. حجره پر شده بود از طلبه ها و حتّی چند طلبه با نگرانی و اضطراب، پشت در ایستاده بودند. پایِ چشمِ همه خیس بود امّا کسی بلند، بلند گریه نمی کرد. من از همه به او نزدیکتر بودم و دستش را در دست داشتم. گاه نبضش تند می زد وگاه کُند! اِنگار نکران و ناراحت بود. همان طور که رو به قبله دراز کشیده بود با چشمانی گِرد شده، به اطراف نگاه می کرد و هِی می گفت: «یا علی بن موسی إلرّضا علیه السّلام، سال هاست که از وطن و فامیل، دل کنده و به درِ خانه ات آمده ام و عتبه ات را بوسیده ام. امّا حالا این شیطانِ خبیث دارد مرا اذیّت می کند، تو را به حقّ مادرت زهرا علیها السّلام کُمَکَم کن». با شنیدن این جملات، دیگر، طلبه ها نتوانستند صدای گریه هایشان را درگلو حبس کنند. وقتی صدای گریه و ناله ی طلبه ها به اوج خود رسید که شیخ محمّد در حالی که سعی می کرد سرش را از روی بالش بلندکند با چهره ای برافروخته و لبی خندان فریاد زد: «آقا تشریف آوردند. خبیث رفت، آقا تشریف آوردند، شیطانِ خبیث رفت. آقا تشریف...». هنوز داشت حرف می زد که ناگاه گردنش سست شد و صورتش به سمت حرم مطهّر امام رضا علیه السّلام برگشت و غوغایی در داخل حجره بپاشد.
به نقل از سایت اسوه

مطالب مرتبط:

Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.