دانلود کتاب چشمهایت

موضوع: کتاب داستان

زمان ارسال: 23 مهر، 1390 منبع: IranMeet.com ادامه (محتوای اصلی)
دانلود کتاب چشمهایت

عنوان : کتاب چشمهایت
نویسنده : نیلوفر لاری
نوع : رمان
زبان : فارسی
نوع فایل : PDF
تعداد صفحات : ۳۱۲
حجم : ۳۱۲

درباره کتاب :
پدرچتررا به تمامي بالاي سرمن گرفته بود. باران يك ريزمي باريد.
باران تمام سرو رويش را شست وشو مي داد. «. خودتان چي پدر. خيس مي شويد »
«. من كه ديگرخيس شده ام، احتياج به چتر نيست »
نگاهم به قطره هاي درشت باراني بودكه از نوك دماغش مي چكيد. با لحن دلسوزانه اي گفتم: و نيمي از چتر را روي سرش گرفتم. برق محبت در نگاهش مي درخشيد. مرا به «. سرما مي خوريد پدر » طرف خودش كشيد وسرم را به سينه اش چسباند. يك آن تمام تنم خيس شد. دلم مي خواست من هم
مثل ابرهاي سياه بالاي سرمان زار زار مي گريستم. پدرسرم را از سينه اش جدا كرد وهمانطور كه عسل تو چشمانش را در عسل چشمان من حل مي «. متأسغم دخترم، تو اين باران آواره ودربه درت كردم » : كرد،گفت صداي پدر بغض ألود و نگاهش مثل آسمان آن روز خيس بود. دلم به حالش سوخت. احساس كردم از شدت غم واندوه مي خواهم منفجرشوم.
خلاصه داستان :
پدر و مادر “آیدا” سالها قبل از هم جدا شده اند و او با پدرش زندگی می کند. مادرش زنی خوشگذران بود و پدرش مبارزی سیاسی. به خاطر تحت تعقیب بودن پدرش مجبور می شود که با مادرش زندگی کند در حالیکه مادرش در استانه ازدواج با مردی به نام “شریف” است.در رفتار و آمد با دوست مادرش “سوزان”، عاشق شوهر او “شادمهر” که نقاش زبر دستی است می شود در حالیکه چشم “شریف” هم به دنبال اوست. “شادمهر” در آخرین روزهای زندگیش تابلویی از “چشمهای آیدا” می کشد و بعد خودکشی می کند. آیدا نمی تواند تحمل کند و برای پیدا کردن پدرش به یک شهر شمالی میرود و در انجا با صمد ……

مطالب مرتبط:

Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.