افتخار آفرینی زن ایرانی - با حرکت عجیب و غریب

موضوع: ویدئوی آموزشی

زمان ارسال: 27 اردیبهشت، 1390 منبع: PersianFilm.net ادامه (محتوای اصلی)
افتخار آفرینی زن ایرانی - با حرکت عجیب و غریب

زن ايرانی مقيم ايتاليا با يک حرکت آکروباتيک مشهور شد و باز هم برای ايرانيان افتخار آفرينی کرد


Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.