سرقت در تهران - کیف دزدی

موضوع: ویدئوی آموزشی

زمان ارسال: 2 بهمن، 1389 منبع: PersianFilm.net ادامه (محتوای اصلی)
سرقت در تهران - کیف دزدی

اين صحنه دلخراش يک سرقت در  تهران است که به طور تصادفی توسط يک نفر از پنجره ساختمان فيلمبرداری شده است. در اين فيلم مقاومت شجاعانه دختر تا آخرين لحظه و حرکت ناجوانمردانه پسر موتور سوار دل هر کسی را به درد مياورد


Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.